Generelle vilkår

1

INNLEDNING

1.1

Vennligst les disse generelle vilkår og betingelser («Vilkårene») før du registrerer deg eller bestiller tjenester fra Uveil.

1.2

Ved å registrere deg eller bestille tjenester fra Uveil, godtar du Vilkårene og blir en «Bruker».

1.3

Registrering hos Uveil gir Brukere tilgang til og rett til å bruke applikasjonen fra Uveil (tilgang til applikasjonen kalles heretter «Tjenesten»).

1.4

Uveil tilbyr, gjennom Tjenesten, en markedsplass for formidling av kontakt mellom personer som ønsker å leie ut leieobjekt ("Utleier") og personer som ønsker å leie disse leieobjektene ("Leietaker").

1.5

Utleiere og Leietakere er i det følgende individuelt referert til som Bruker eller Brukeren, og kollektiv til som Brukere.

1.6

Vilkårene beskriver Tjenesten, og hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder mellom Brukere, og mellom Uveil, inkludert eventuelle underleverandører og samarbeidspartnere, og Brukere.

1.7

Uveil er under ingen omstendigheter part i et kontraktsforhold mellom Utleier og Leietaker, og fungerer utelukkende som kontaktformidler mellom Brukere.

1.8

Uveil forbeholder seg retten til å oppdatere og revidere Vilkårene til enhver tid. Oppdateringer vil formidles til Brukere via meldinger i Tjenesten eller via e-post til den e-postadressen som Brukeren har oppgitt ved registrering.

1.9

Vilkårene ble sist oppdatert 1. feb 2022

2

BEGRENSET TILGANG

2.1

Det gis begrenset tilgang til Tjenesten via internett, uten behov for registrering eller pålogging («Begrenset tilgang»).

2.2

Begrenset tilgang inkluderer å se og søke i Tjenesten, uten tilhørende funksjoner.

2.3

Muligheten for Begrenset tilgang kan endres uten forvarsel.

2.4

Vilkårene gjelder også for Begrenset tilgang.

3

TILGANG

3.1

Brukere får tilgang til Tjenesten via internett ved å logge seg på med sitt Brukernavn og passord som tildeles i forbindelse med registrering for Tjenesten.

3.2

Registrering er bare mulig for fysiske personer som er over atten (18) år. Brukeren kan kontrollere og oppdatere sine Brukeropplysninger i Tjenesten under fanen «Profil».

3.3

Uveil beholder alle rettigheter til Tjenesten og Brukere tildeles ikke bruksrett utover det som er angitt i disse Vilkårene.

4

PUBLISERING AV LEIEOBJEKT

4.1

Publisering via Tjenesten skal kun utføres av fysiske og juridiske personer som har myndighet til å inngå avtaler som angitt i disse Vilkårene.

4.2

Publisering skal skje på norsk eller engelsk.

4.3

Det er kun tillatt å publisere leieobjekter som ønskes leid ut gjennom Tjenesten. Ren markedsføring er ikke tillatt.

4.4

Utleieren er ansvarlig for at opplysningene som oppgis i publiseringen er korrekte, oppdaterte, fullstendige, og ikke strider mot gjeldende lover eller regler.

4.5

Tittelen og beskrivelsen skal tydelig beskrive det aktuelle leieobjektet, Uveil vil ikke akseptere tekst som bare består av søkeord. Øvrig informasjon, som for eksempel beskrivelse av Bruker eller andres virksomhet, salgstilbud, mv., er ikke tillatt å publisere. Det er ikke tillatt å vise til eksterne lenker i publiseringen. Dette gjelder også kontaktinformasjon, herunder e-post og telefonnummer.

4.6

Det er ikke tillatt å publisere feilaktige, misvisende eller villedende informasjon om leieobjekter.

4.7

Publisering via Tjenesten skal til enhver tid være i samsvar med alminnelig korrekt etisk opptreden. Det er følgelig ikke tillatt å legge ut publiseringer som kan virke støtende eller krenkende for eksempelvis, men ikke begrenset til, minoriteter/etniske folkegrupper og /eller enkeltpersoner, inkludert, men ikke begrenset til, innhold med pornografisk eller politiske budskap, enhver henvisning til prostitusjon, alkohol, narkotika, tobakk, legemiddel, våpen, etc.

4.8

Brukere har selv ansvar for at Vilkårene overholdes ved publisering.

4.8

Uveil forbeholder seg retten til å nekte eller avbryte og fjerne publiseringer som etter Uveils oppfatning strider mot Vilkårene. Slike endringer kan, men trenger ikke, kommuniseres til Brukere. Kontroll av annonser, både tilfeldige og initiert av tilbakemeldinger fra Brukere, vil gjennomføres fortløpende av Uveil.

5

Leievilkår

5.1

Utleier garanterer ved publisering at de har rett til å leie ut leieobjektet.

5.2

Utleier er ansvarlig for at leieobjektet leies ut på korrekt måte, og oppfyller den tilstand og de bruksområde/-muligheter som er oppgitt i forbindelse med publiseringen eller etter nærmere avtale mellom Utleier og Leietaker. Utleier er ansvarlig for at leieobjektet kan leies ut og overtas til avtalt tid.

5.3

Utleier og Leietakere er ansvarlige for å kontrollere gyldigheten av hverandres legitimasjon før overtakelse av leieobjektet.

5.4

Utleier er ansvarlig for å holde leieobjektet, samt eventuelt utstyr som følger med leieobjektet, forsikret dersom leieforholdet, eller særskilte forhold ved leieforholdet, ikke er omfattet av eller dekket av Uveil sin forsikring. Alle private leieforhold forsikres i samarbeid med Omocom. Se fullt forsikringsbevis her: https://uveil.no/insurance

5.5

Utleier er ansvarlig for betaling av skatt og andre avgifter som kan oppstå ved utleie. Det er Utleiers ansvar å avklare hvilke skatte – og avgiftsregler som gjelder ved utleie av (sine) leieobjekt(er).

5.6

Leietaker plikter å behandle leieobjektet med nødvendig forsiktighet, og i tråd med leieavtalen. Skulle Leietaker påføre skade på leieobjektet ved uhell eller uaktsomhet er Leietaker erstatningspliktig til Utleier for de kostnader som påløper for reparasjon.

5.7

Gjennom publisering og reservasjon av et Leieobjekt godkjenner hhv. Utleier og Leietakeren avbestillingsbetingelsene iht. Vilkårene.

5.8

Avbestillingsbetingelsene for Leietaker er: 1. En forespørsel om leie som ikke er bekreftet av Utleier kan kanselleres uten kostnad for Leietaker. Kansellering må skje på chat til utleier og på e-post til [email protected] 2. En forespørsel om leie som er bekreftet av Utleier kan ikke kanselleres. 3. En forespørsel om leie kan flyttes og utsettes i samsvar med Utleier, Uveil sitt honorar vil likevel faktureres Utleier ved opprinnelig innsjekk.

5.9

Avbestillingsbetingelsene for Utleier er: 1. En kansellering av en bekreftet bestilling må gjøres minst 14 kalenderdager i forkant av innsjekkingsdato. 5. Unnlatelse av å overholde punkt 1 medfører at Uveil belaster Utleier for aktuelt servicegebyr og behandlingsgebyr. Hvis Utleier kansellerer mer enn én bekreftet bestilling, kan Uveil, etter eget skjønn, holde tilbake fremtidige utbetalinger til en Utleier for å kompensere for eventuelle tap som oppsto som følge av Utleiers tidligere kansellering(er). Disse tapene kan omfatte, men er ikke begrenset til, tilleggskostnadene som kreves for å fullføre en ny bestilling til en Leietaker som har fått sin bestilling kansellert. 6. Avbestilling av en bekreftet bestilling fra en Utleier krever vesentlig mer logistikk fra Uveil, og kan påvirke den høye standarden som Uveils markedsplattform opererer etter. Dersom en Utleier foretar en avbestilling forbeholder derfor Uveil seg retten til å informere fremtidige Leietakere at Utleier har kansellert bestilling tidligere. Dette kan gjøres enten i form av et merke eller “anmeldelse” av leieobjektet, suspendering eller avslutning av Utleiers konto.

5.10

Endring av en reservasjon er kun gyldig ved gjensidig skriftlig bekreftelse fra Brukerne gjennom Uveil sin Tjeneste. Ved uenighet skal leieforholdet gjennomføres i samsvar med bestillingen. Ved avbestilling gjelder Uveil sine avbestillingsbetingelser.

5.11

Dersom Leietaker ikke overtar et leieobjekt til avtalt tid, vil det fulle leiebeløpet likevel bli belastet. Dersom Leietaker ikke overholder tidspunkt for utsjekk, blir en forholdsmessig tilleggsleie belastet for den tiden tilbakelevering av leieobjektet er forsinket.

5.12

Leietaker er ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra alle relevante organer og myndigheter (inkludert, men ikke begrenset til, filmtillatelser, parkeringstillatelser osv.). Uveil kan ikke holdes ansvarlig for begrenset bruk eller nyte av leieobjektet dersom Leietaker ikke har innhentet alle nødvendige tillatelser og andre dokumenter som er relevante bruken av eller på leieobjektet i løpet av bestillingsperioden.

6

UTLEIE OG LEVERANSE

6.1

En reservering av det publiserte leieobjektet oppstår når Utleier har bekreftet en forespørsel om leie gjennom Tjenesten.

6.2

En bestillingsbekreftelse sendes deretter på e-post til både Utleier og Leietaker. E-posten vil inneholde informasjon om avtalt leieperiode, leiebeløp, avbestillingsbetingelser og øvrige vilkår for utleien. Informasjonen i bestillingsbekreftelsen er også tilgjengelig for Utleier og Leietaker i Tjenesten.

6.3

Utlevering av leieobjekt skal skje i henhold til Utleiers og Leietakers gjensidige avtale i forbindelse med reserveringen.

6.4

Brukere har anledning til å bli enige om befaring før utleie. Dette kan arrangeres gjennom meldingstråd eller dedikert funksjon i Tjenesten. Befaring godtgjøres normalt ikke mellom Brukere.

6.5

Bilder og annen dokumentasjon som innhentes på befaring skal oversendes Utleier snarest. Bilder, dokumentasjon og eventuell kontaktinfo til Utleier skal slettes av Leietaker innen 4 uker etter befaring.

6.6

Befaring er ikke underlagt Uveil sin forsikringsløsning.

6.7

Det skal ikke inngås avtale om bestilling av utleie under befaring, jf. 8.2

7

BETALING

7.1

Betalingen av leiebeløpet blir gjort i forbindelse med reserveringen via Tjenesten og håndteres gjennom direkte bankoverføring mellom Leietaker og Utleier. Betalingsinformasjon blir tilgjengelig for Leietaker ved godkjent forespørsel.

7.2

Uveil vil tidligst ved innsjekkingsdato fakturere Utleier for Uveil sin serviceavgift

7.3

Om Utleier ikke leverer fra seg leieobjekt til Leietaker på avtalt dag skal Utleier returnere leiebeløpet til Leietakeren.

7.4

Uveil skal kun anses som formidler og har ingen forpliktelser overfor Utleier eller Leietaker rundt oppgjør og gjennomføring av produksjon. Det er opp til Utleier å påse at leien er betalt ved innsjekk.

8

SERVICEAVGIFT

8.1

Uveil tar en serviceavgift for reserveringene som skjer via Tjenesten. Serviceavgiften utgjør 30% (ink.mva) av leien som er avtalt mellom Brukerne. Uveil har rett til å endre serviceavgiften ved å endre disse Vilkårene.

8.2

Brukere som unngår å betale serviceavgift (eksempelvis ved å inngå avtaler eller å ta betalt utenom Tjenesten) kan sies opp jf. punkt 13.

9

FORCE MAJEURE OG REKLAMASJON

9.1

Både Utleier og Leietaker har rett til å avbestille en reservasjon på grunn av omstendigheter som Utleier eller Leietaker selv ikke kunne forutse eller kontrollere (force majeure) uten at det oppstår krav eller rettigheter for den andre part eller Uveil.

9.2

Reklamasjoner, innvendinger og krav på erstatning i forbindelse med utleie eller leieobjektet er et anliggende mellom Leietaker og Utleier, og håndteres mellom dem.

10

BRUKERENS ANSVAR

10.1

Brukere forplikter seg til å bruke Tjenesten i samsvar med Vilkårene.

10.2

Brukere har ansvar for at Brukernavn og passord («Brukerinformasjonen») holdes hemmelig og at Brukerinformasjonen ikke gis eller lånes ut til andre. Brukeren skal heller ikke tillate, direkte eller indirekte, at utenforstående bruker Tjenesten i deres navn. Dersom Brukeren har grunn til å mistenke at en uautorisert person har tilgang til deres Brukeropplysninger og/eller identifiseringsmetode, skal Brukeren umiddelbart kontakte Uveil slik at Uveil kan sperre den aktuelle Brukerens konto i påvente av en avklaring.

10.3

Brukeren har ansvar for all informasjon som publiseres via Tjenesten. Dette innebærer at Brukeren skal tilse at de opplysningene som er oppgitt ved registrering eller på annen måte via Tjenesten er korrekte, og at utlevering av disse opplysningene ikke på noen måte strider mot Vilkårene, eller gjeldende lovgivning.

10.4

Brukeren forplikter seg til ikke å bruke opplysninger innhentet via Tjenesten for annet formål enn å kontakte andre Brukere gjennom Tjeneste og for det formål Tjenesten har. Det er herunder ikke tillatt å utlevere andre Brukeres kontaktinformasjon eller andre opplysninger til en tredjepart.

10.5

Brukeren garanterer at Brukeren innehar alle nødvendige rettigheter til innhold som en Bruker lager og/eller laster opp i Tjenesten som f.eks. bilder, filmer, og tekster («Brukergenerert innhold»), enten ved å selv ha skapt det Brukergenererte innholdet, eller ved at skaperen av slikt Brukergenerert innhold har gitt tillatelse til Brukeren til å bruke det Brukergenererte innholdet i Tjenesten i samsvar med Vilkårene.

10.6

Brukeren gir Uveil rett til å bruke det Brukergenererte innholdet til markedsføringsformål. Uveil forbeholder seg retten til å benytte Brukergenerert innhold til markedsføringsformål selv etter at en publisering er slettet.

10.7

Uveil sin bruk av det Brukergenererte innholdet gir ikke Brukeren anledning til å kreve kompensasjon.

10.8

Uveil forbeholder seg retten til å fjerne eventuelle lovstridige opplysninger Brukeren legger inn i Tjenesten, for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk eller for øvrig iht. Vilkårene.

10.9

Videre har Uveil rett til, uten forvarsel, å utestenge Brukeren fra Tjenesten inntil videre, dersom det er mistanke om misbruk av Brukerens Brukeropplysninger, eller dersom opplysninger gitt av Brukeren ser ut til å være i strid med gjeldende lovverk eller om Brukeren ellers bryter med Vilkårene.

10.10

Brukere kan holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som påføres Uveil eller andre på grunn av Brukerens brudd på disse Vilkårene, gjeldende lovverk, eller som følge av annen uaktsom opptreden.

10.11

Uveil har rett til, dersom det anses nødvendig, å be om en kredittrapport på Brukeren fra en tredjepart.

10.12

Uveil har rett til, uten varsel å få innsyn og moderere enhver meldingstråd, befaringsforespørsel og bestilling mellom Brukere.

11

Uveil sitt ansvar

11.1

Uveil arbeider for å sikre at Tjenesten er tilgjengelig tjuefire (24) timer i døgnet. Uveil er imidlertid ikke ansvarlige dersom deler av, eller hele Tjenesten skulle være utilgjengelig. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder når som helst på døgnet, hvilken som helst dag/uke/periode av året, og uavhengig av årsak.

11.2

Tilgang til Tjenesten kan avbrytes midlertidig og uten forvarsel dersom det oppstår systemfeil, behov for vedlikehold eller reparasjon, eller som følge av grunner utenfor Uveil sin kontroll.

11.3

Uveil arbeider for å sikre at all informasjonen som utgår fra Tjenesten er korrekt. Uveil garanterer imidlertid ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten i innholdet i Tjenesten. Uveil kan når som helst og uten forvarsel gjennomføre endringer i Tjenesten.

11.4

Uveil arbeider for å sikre at all informasjonen som utgår fra Tjenesten er korrekt. Uveil garanterer imidlertid ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten i innholdet i Tjenesten. Uveil kan når som helst og uten forvarsel gjennomføre endringer i Tjenesten.

11.5

Uveil kommer til å etterkomme alle lovmessige pålegg fra myndigheter og rettsavgjørelser som krever utlevering av personopplysninger eller stedsinformasjon fra Tjenesten.

12

ANSVARSBEGRENSNING

12.1

Uveil fraskriver seg herved, i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lovgivning, ansvar for direkte og indirekte skader og/eller tap eller skader som er påført Brukere eller tredjepart i forbindelse med bruken eller utfordringer med bruken av Tjenesten uansett hvordan skaden oppstår og uansett om skaden er forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd, eller annet.

12.2

Begrensning av ansvar i dette punkt 12 begrenser og/eller endrer ikke en Brukers rettigheter som forbruker og utelukker eller begrenser ikke ansvar i den utstrekning som regulert i gjeldende lovgivning.

13

Avslutning

13.1

Uveil har rett til, etter eget skjønn og uten forvarsel, å begrense en Brukers tilgang til Tjenesten og/eller å nekte all korrespondanse med en Bruker i tilfelle: 1. Det skjer en regulatorisk endring som begrenser Uveils evne til å tilby tilgang til Tjenesten; 7. Det skjer hendelser utenfor Uveils kontroll som hindrer Uveil fra å tilby tilgang til Tjenesten inkludert, men ikke begrenset til, tekniske problem, kapasitetsproblem og kommunikasjonsproblem; 8. Uveil mener at en Bruker misbruker Tjenesten eller på annet vis handler i strid med Vilkårene, eller 9. Uveil mener at en Brukers økonomiske stilling gir grunn til tvil om Brukerens betalingsevne.

14

Intellektuelle eiendomsrettigheter

14.1

Om annet ikke angis i disse Vilkårene eller i Tjenesten, eier Uveil, eller Uveil sin lisensgiver samtlige intellektuelle, og eventuelt andre, rettigheter, inkludert opphavsrett og rettigheter til varemerke og fagkunnskap, til Tjenesten. Brukere får ikke uten Uveil sitt skriftlige samtykke distribuere, lisensiere, modifisere, kopiere, eller på annet vis bruke innholdet i Tjenesten i større grad enn hva som kreves for å bruke Tjenesten, om annet ikke er fastsatt i lov.

15

Annet

15.1

Tjenesten er kun rettet mot Brukere som tilegner seg tilgang til Tjenesten fra Norge, med mindre annet er oppgitt i Vilkårene.

15.2

Brukere som tilegner seg tilgang til Tjenesten fra en plass utenfor Norge er ansvarlige for å følge lokal lovgivning

15.3

Om noen bestemmelse i disse Vilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar av andre grunner, faller bestemmelsen bort. Dette påvirker i så tilfelle ikke gyldigheten eller håndhevelsen av noen av de gjenværende bestemmelsene i vilkårene.

15.4

Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom Uveil og Bruker angående bruk av Tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler og erklæringer med hensyn til dette.

15.5

Disse Vilkårene er utarbeidet og skal tolkes i henhold til norsk lov.

16

KONFLIKTLØSNING

16.1

Om det foreligger en konflikt mellom Uveil og Bruker med grunnlag i disse Vilkårene eller av annen grunn, skal partene i første omgang forsøke å løse konflikten gjennom avtale. Dersom partene ikke blir enige, skal konflikten bli avgjort av en domstol i Norge med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.