PERSONVERNERKLÆRING FOR UVEIL AS

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan Uveil AS (“Selskapet”) samler inn og bruker personopplysninger.

Selskapet er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler vi inn personopplysninger?

  • Når du registrerer deg som bruker på uveil.no blir de opplysningene du avgir, sammen med din IP adresse og tidspunkt for registrering, registrert i vår database.
  • Når en person ber oss om innsyn etter offentlighetsloven.

Vi kan også motta opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • Du benevnes i registrering av en Location Scout eller annen person som opptrer på dine vegne i samarbeid med, eller på oppdrag fra, deg selv.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss via kontaktskjemaet på nettsiden, eller ved å bruke malene for innsynsbegjæring som du finner nederst på nettsiden vår. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

Du kan be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

Du kan be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

  • Datatilsynet:
    • Web: https://www.Datatilsynet.no/
  • E-post: [email protected]
  • Telefon: +47 22 39 69 00
  • Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler, som fremkommer av oversikten nederst på vår nettside første gang du besøker den. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er fundamentale for at nettsiden skal fungere.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsenderadresse, tidspunkt for henvendelsen og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som feks post@).

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Tilbud

Når du kontakter oss for et tilbud, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

7. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

I medhold av skatteforvaltningsloven er Selskapet informasjonspliktig til skatteetaten, og melder derfor inn dine utleieforhold. Opplysninger skal gis av virksomheter som formidler utleie av fast eiendom eller på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom etter skatteforvaltningsloven § 7-5 åttende og niende ledd.

Vi utleverer dine kontaktopplysninger til andre brukere på plattformen når dette er kurant for å skape salg og transaksjoner mellom partene.

8. Databehandlere

Nettsidene til selskapet driftes på servere hos Amazon Web Services. Datasenteret står i Frankfurt.

E-post leverandør er Domeneshop som er en norsk leverandør og et norsk datasenter blir brukt.

I forbindelse med betalingsflyt benyttes hhv Stripe.com (Selskapsnavn….) og TransferWise (Selskapsnavn….) for å prosessere dine betalinger.