Privat 26 000/per dag

Utleie av Restaurant

Tags:

Beskrivelse av location

Restaurant Pieder Ro er nyoppusset og har lokasjon på fiskebrygga i Kristiansand. Vi stiller hele restauranten og kjøkken til disposisjon vis noen trenger film eller reklame produksjon i Restauranten. Dette er en a la carte restaurant med hvite duker. Er det noe dere lurer på så bare ta kontakt. Når det gjelder leie kan dette avtales og kommer an på hvor mange timer dere trenger eller heile dagen.

Leverandører i nærheten Mer >
Få hjelp til å gjennomføre din produksjon med lokal kompetanse i nærheten

South Coast Creative

Vi er et produksjonsselskap på Sørlandet som skaper engasjerende innhold til alle flater - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Norway / Kristiansand
Kontaktinfo

Kontaktinfo

Braak as

Vi er et lydbyrå som utfører lydopptak til film og tv, lyddesign og lydetterarbeid.
Norway / Kristiansand
Kontaktinfo

Kontaktinfo