Forsikring av utleie Uveil + Omocom = ♥ Omocom er en sirkulær forsikringsformidler som utformer og distribuerer forsikringen. W.R Berkley Insurance Nordic står bak og bærer risikoen. Omocom har sitt eget skadebehandlingsteam som tar imot og håndterer skademeldinger for Uveil sine kunder. bilde
bilde
Hvordan tegner jeg en forsikring? Du behøver ikke å gjøre noe i det hele tatt, forsikringen aktiveres automatisk for deg som leier ut. Forsikringen er en såkalt obligatorisk gruppeforsikring og er gyldig i den tidsperioden som utleien gjelder. Hvem, hva og når dekker forsikringen? Forsikringen gjelder for utleieren, som kan være en privatperson eller en juridisk person. Forsikringen gjelder for skade eller tap av eiendom der eiendommens verdi reduseres eller er gått tapt – eksempler på hva som kan erstattes er skader på løsøre, dvs.; fasade, vegger, møbler og innredning. Eksempler på skader som kan erstattes: ✅ Knust utstillingsvindu i et butikklokale som er leid (skadeverk)
✅ Malingssøl på et tregulv
✅ Flekker på marmorbenk
✅ Nøkkeltap/tyveri samt kostnader til bytte av adgangssystem
✅ Bortfall av leie dersom lokalet blir ubrukelig etter f.eks. en vannskade
✅ Tyveri av leietakers eiendom som er etterlatt i lokalet
Hvor gjelder forsikringen? Forsikringen gjelder for skader som inntreffer i den tidsperioden som er angitt i din avtale med Uveil. Forsikringen gjelder i Norden. Hva inngår ikke i forsikringen? Skader som består av normal slitasje uten innvirkning på eiendommens funksjon dekkes ikke. Heller ikke skader som ikke kan knyttes til den spesifikke utleien.\nHva som er normal slitasje bedømmes til enhver tid og avhenger av skadens type og leiens varighet. Eksempler på hva som ikke er inkludert: ✅ Små bildehull i veggen
✅ Mindre ripe i kjøkkenbord
✅ Skader som kan dekkes av vanlig hjem- eller firmaforsikring
✅ Eiendomseierens (utleier) tyveriutsatte eiendom (dvs. deres private etterlatte ting som telefoner, PC-er, smykker, kontanter etc.)
Det har skjedd en ulykke, hva gjør jeg nå? Skade eller tyveri meldes via Omocoms
skademeldingsskjema https://external.omocom.se/claimsform så snart som mulig etter at skaden er oppdaget. Hvis noe må kompletteres, tar Omocoms skadebehandler kontakt med deg for komplettering. Erstatning kan skje i form av reparasjon, gjenanskaffelse (erstatning av likeverdig eiendom) eller i penger.
For fullstendige forsikringsvilkår, se her: https://uveil.no/insurance-details
Personvernerklæring Gjennom samarbeidet med vår partner Omocom er samtlige parter i transaksjonen forsikret fra det øyeblikk tjenesten starter til tjenesten avsluttes. For å utstede og administrere en slik forsikring må Omocom motta grunnleggende opplysninger om forsikringstakeren og selve transaksjonen. For beregning av blant annet forsikringspremie må Omocom også motta de berørte brukernavnenes (forsikringstakerens og motpartens) rating på Plattformen. Opplysninger gis kun videre til Omocom dersom er bruker er blitt forsikret.
bilde