Private 13 000/day

Svømmehall

Tags:

About this location

Svømmehall med idrettsbasseng, Terapibasseng, Surfebølge og Stupeanlegg

South Coast Creative

Vi er et produksjonsselskap på Sørlandet som skaper engasjerende innhold til alle flater - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Norway / Kristiansand

Sørnorsk Filmsenter

Sørnorsk filmsenter forvalter midler til støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Samt midler til kompetanseheving i form av støtte til reiser, kurser mv.
Norway / Kristiansand