Avbestillingsvilkår

Location avtale

Avbestillingsvilkår

624543

Når en reservasjon av en location er bekreftet av utleier, gjelder følgende avbestillings- og refusjonsregler for leietakere. Utelier har rett til en del av utbetalingen avhengig av når leietaker avbestiller. Uveil beholder standardavgiftene ved alle avbestillinger. Alt dette er skissert i tabellen som følger:

Avbestillingsdato Leietakers refusjon Utleiers utbetaling
Innen 24 timer etter bestilling 100% 100% minus gebyr
Mer enn 48 timer fra
bestillingen startet
50% 50% minus gebyr
Mindre enn 48 timer fra
bestillingen startet
Ingen refusjon Ingen utbetaling

Refusjon til leietakere vil kun gjelde når en avbestilling er utført. Vær nøye med å avbestille retningslinjene før du fullfører en bestillingsforespørsel, slik at du er klar over refusjonene som er kvalifiserte i tilfelle avbestilling.

Refusjon til leietakere og utbetalinger til utleier vil bli behandlet innen 7 dager etter datoen for at den opprinnelige bestillingen skulle finne sted.

For å få fullstendig informasjon om avbestillingsreglene våre, inkludert detaljer relatert til avanserte avbestillinger, vennligst bli kjent med våre siste vilkår for bruk.