Kjære utleier og leietaker

Etter en spennende reise har styret i Uveil dessverre kommet til at tjenesten må avvikles. Bakgrunnen for beslutningen er at kostnadene overstiger inntektene, samt at det i dagens marked ikke har lyktes selskapet å hente tilstrekkelig risikokapital til å finansiere videre drift av tjenesten. Selskapet består inntil videre, og vil vurdere mulighetene for å komme tilbake med et mer bærekraftig konsept fortløpende.

Vi vil rette en stor takk til alle utleiere og leietakere som har benyttet plattformen vår de siste årene, og ikke minst støttespillerne på Innoventus Sør. Under følger svar på noen spørsmål vi kan se for oss at dere har.

Hilsen alle oss i Uveil teamet ❤️

Hva skjer med min location?

Data vi har lagret om deg og evt din location lagres trygt, og i henhold til personvernbestemmelsene. Den er ikke tilgjengelig for noen andre enn Uveil. Vi ønsker å se på et nytt format for utleie etterhvert, men hvis dette ikke blir tilfelle vil vi slette alt av data vi har på utleiere. Hvis du ønsker å slette alt av ditt innhold allerede nå, sender du en e-post til med eposten du brukte for å registrere deg på Uveil.

Jeg trenger å kontakte en leietaker/utleier

Send oss en e-post på så vil vi sette dere i kontakt igjen. PS! Gjelder kun hvis dere allerede har pratet sammen på plattformen.

Jeg trenger kopi av betalingsbilag

Send oss en epost på så vil vi ettersende dokumentasjon.